Fujimoto metodoa paper bat hainbat zati berdinetan banatu nahi dugunean erabiltzen den metodo bat da. Metodo hau erabiliz, hurbilketa bat egiten da hasieran, eta handik errorea bitan banatzen eta beste aldea tolestuko dugu, gure helburua lortu arte, hurrengo irudian ikusten den legez: 

Fujimoto metodoa

Demagun paperaren bostena lortu nahi dugula. Horretarako, lehenik eta behin P0 hasierako hurbilketa bat egingo dugu. Ondoren, P1 tolestura egiten da, P0 hurbilketa bitan banatuz. Jarraian, P2 lortuko dugu berriro P1 hurbilketa bitan zatituz. Prozedura hau errepikatuko dugu P3 lortzeko, P2 markatik erditik zatituz. Azkenik P4 kalkulatuko dugu P3 bitan banatuz.

P4 lortzerakoan konturatuko gara ez dagoela P0-ren leku berdinean. Gainera, P0 errorea zati hamasei egin dugu. Hau da, kasu honetan, paperaren bostena lortu nahi genuen, irudiko marka gorriarekin adierazita dagoena, beraz, esate baterako, hasierako P0 hurbilketa benetako markatik 16 mm-tara mugituta egogo balitz, metodoa behin erabiliz, P4 benetako bosten markatik 1 mm-tara egotera aldatuko litzateke. B

erriro ere prozedura egin genezakeen, P4 abiapuntu gisa erabiliz, hasierako errorea (P0) 256 aldiz zehatzagoa izateko.